Joomla Tema by Web Dev

Fauna

Category: Natuur

PrzewalskipaardPrzewalskipaard (Latijn: Equus przewalski; Mongools: takhi) Het was de ontdekkingsreiziger en legerofficier Nikolai Przewalski uit Kyrgyzstan die na een reis door Centraal-Azië in 1878 melding maakte van het bestaan van hele kuddes wilde paarden. Tachtig jaar later waren ze nagenoeg uitgestorven, voornamelijk door ongebreidelde jacht  Dank zij een snelle actie waarbij paarden uit gevangenschap in de natuur werden teruggezet en een goed doordacht fokprogramma waardoor steeds nieuwe paarden naar Mongolië kunnen worden uitgevoerd, is het aantal Przewalski’s weer op een redelijk niveau (ook vanuit Nederland wordt eraan meegewerkt; zie www.worldbank.org/nemo). De ca. 300 Przewalski’s, de enige nog levende echt wilde (dus niet verwilderde) paarden ter wereld, leven nu in streng beschermde gebieden. Ze onderscheden zich van de gedomesticeerde soortgenoten door hun iets kleinere gestalte, de dikke harige staart, een lichtbruine kleur, met name in de buikstreek, een streep over de rug en borstelige manen (zie www.treemail.nl van de Stichting tot Behoud van het Przewalskipaard).

Wilde Bactrische kameel (Camelus bactrianus ferus; khavtgai)  Przewalski heeft de wereld ook attent gemaakt op de grote kuddes wilde kamelen in Centraal-Azië. De langharige, schuwe tweebulters trof hetzelfde lot: gejaagd om hun uitstekende vlees en bedreigd door wolven namen zij in aantal drastisch af. In Zuid-West-Mongolië lopen er nog een paar honderd rond in zorgvuldig beschermde reservaten als het Gobi National Park A. Er wordt geprobeerd het aantal wilde kamelen op peil te houden door kruising met gedomesticeerde soortgenoten.

Register to read more...

Flora

Category: Natuur
Er zijn verschillende soorten landschappen te vinden in Mongolië. De scheiding tussen de landschappen is duidelijk te zien omdat de vegetatie overduidelijk anders is.
Over het algemeen is het in te delen in drie diverse landschappen; de steppe/ graslanden woestijn en hooggebergte.
De steppe beslaat zo’n 52% van heel Mongolië. Vooral te vinden in Oost Mongolië en in West Mongolië tussen de Altai en Khangay bergen.
De steppe bestaat uit gras met lage kruiden en verschillende bloemsoorten, maar verder geen bomen of struiken. Het gras wordt gebruikt om de kuddes te laten grazen van de nomaden, zoals geiten, schapen en yaks. Door het kappen van bomen aan de rand van de steppe, wordt de steppe vergroot, maar in welke mate is niet bekend. In het zuiden en westen komen verspreid over de steppe grote zandduinen voor, els in het Mongools.
Een derde van Mongolië bestaat uit woestijngebied. De woestijn in het zuiden van Mongolië is de Gobi woestijn, maar ook buiten dit gebied komt woestijngrond voor. 
het hooggebergte in Mongolië beslaat ongeveer 5% van het oppervlak. In dit gebied komt veel laaggroei voor met diverse planten en struiken. Ook zijn er moerassen te vinden en verschillende soorten mos.
bloem bloem

Natuurgebieden

Category: Natuur
Orkhon valleiOrkhon vallei
UNESCO World Heritage List 
De rivier de Orkhon is gelegen tussen Kharkhorin en Sukhbaatar. Sukhbaatar is een plaatje op de grens met Rusland en is 1 van de tussenstops van de Trans Mongolië Express. De stad is genoemd naar de Mongoolse revolutionaire leider Damdin Sukhbaatar. Hij was 1 van de belangrijkste personen in de strijd naar de Mongoolse onafhankelijkheid in 1921.
De rivier de Orkhon heeft door de eeuwen heen een prachtig landschap gemaakt. Door de erosie van water en wind is er een vallei ontstaan. 
De stad Erdenet is gelegen in deze omgeving. Voor meer informatie over deze stad verwijs ik u naar het kopje steden.

Register to read more...