Joomla Tema by Web Dev

Boeddhisme

Category: Religies
In het Boeddhisme bestaan verschillende stromingen waaronder het Lamaïsme dat veelvuldig wordt uitgeoefend in Mongolië. Hieronder vindt u een korte beschrijving over hoe het Boeddhisme is ontstaan.
BoeddhismeHet begon allemaal met een kleine prins, genaamd Siddharta Gautama, die in 563 – 483 voor Christus leefde. Hij is zijn hele leven verwend door zijn vader, koning Suddhodana. De familie was Hindoe en leefde in de hoogste kaste. Hij wilde niet dat Siddharta alle wreedheden, die in de wereld gebeurde, ooit te zien kreeg. Daarom groeide hij veilig op tussen de paleismuren. Op 29-jarige leeftijd belandde hij in een levenscrisis. Men zegt dat dit een direct gevolg was, nadat hij 4 keer een rijtoer had gemaakt buiten de paleismuren. Hij reisde in de 4 windrichtingen en zag onderweg 4 begrippen waarvan hij geen weet had. Dit waren ouderdom, ziekte, lijden en dood. Hij besloot om op zoek te gaan naar het nirwana. Hij schoor zijn baard en haar af, kleedde zich in een geel gewaad van een asceet en verliet zijn gezin. Hij ging buiten de paleismuren op zoek naar de zin van het leven. Hij zocht zijn wijsheid bij verschillende leraren die hij op zijn reis tegenkwam. Siddharta ging in de leer bij twee asceten. Hij leefde erg sober, ontzegde zichzelf eten en drinken en alles wat aangenaam was. Ook deed hij aan zelfkastijding. Hierdoor vermagerde hij ernstig. Opeens kreeg Siddharta een droom waarna hij inzag dat dit ook niet de juiste oplossing was voor de weg naar verlossing. Hij nam weer voedsel tot zich en zag in dat hij zijn heil niet moest vinden in het strenge ascese, maar diep in zichzelf moest gaan zoeken. Tot dan toe heeft hij beide extremen van leven meegemaakt. Het rijke leven van een prins en als strenge asceet. Hij ging mediteren en bevrijdde zijn geest door een milde vorm van ascese. Langs een gematigde weg komt men tot verlichting.

Register to read more...

Dalai Lama

Category: Religies

Dalai LamaTsongkhapa (1357 – 1419) was de stichter van de gelug-orde. Gelugpa is een Tibetaanse school waarvan de Ganden Tripa het hoofd is, maar de Dalai Lama de meeste invloed heeft. De neef van Tsongkhapa, Gendun Drub, werd de eerste dalai lama in 1391. Alleen heette hij nog geen dalai lama. Deze naam werd pas gebruikt voor de derde dalai lama.

De eerste twee hebben postuum de eretitel gekregen. Het was niet de bedoeling om de naam dalai lama officieel te introduceren. Sonam Gyatso, de 3de dalai lama, ging naar Mongolië. Hier werd hij ontvangen door Altan Khan en begroette hem met de naam dalai lama. Deze woorden betekenen letterlijk: dalai = oceaan en lama = goeroe of leraar. Aangezien de 3de dalai lama, Gyatso, oceaan in het Tibetaans, heette heeft Altan Khan een letterlijke vertaling in het Mongools van zijn naam gegeven. Hierna zijn ze de naam dalai lama blijven gebruiken.

De huidige dalai lama is de 14de reïncarnatie van Chenresi. Chenresi zag af van zijn eigen verlossing en het nirwana en zal net zo lang wedergeboren worden totdat alle mensen verlost zijn (bodhisattva). Zijn streven is ook om het lijden van de wereld aan te trekken.

Hindoeïsme

Category: Religies

HindoeïsmeEr zijn drie hoofdgoden:

•    Brahma
God van de Schepping, heeft vier hoofden en kan daardoor naar alle 4 de windrichtingen in het oog houden. Hij wordt beschouwd als de oudste God in het Hindoeïsme en hoofdgod van de brahmanen. (vierhoofdige scheppergod)
Brahman staat voor de wereldziel die in alles aanwezig is en die ongedeeld is.

•    Visjnoe
God van het Behoud (Bewaarder). Hij zorgt er voor dat de schepping in stand wordt gehouden.

•    Shiva
God van de Vernietiging

De drie Goden vormen een drie-eenheid, genaamd ‘Trimoerti’.
Elke gelovige Hindoe kiest 1 lievelingsgod als hoofdgod, zonder de ander 2 te verloochenen of af te zweren.
Het Hindoeïsme is een geloof waarbij meerdere goden wordt vereerd. Toch bestaat er ook een vorm van monotheïsme binnen deze religie. Dit zijn de vereerders van Krishna. Zij aanbidden uitsluitend Krishna. Hij is een volledige incarnatie van Visjnoe. Dit is te vergelijken met Christus die als God mens werd.

Religies

Category: Religies
Symbool van het LamaismeHet Lamaisme is de grootste religie in Mongolië. Lamaisme is de vorm van het Boeddhisme die men in Tibet ook aanhangt. Boeddhisme wordt over het algemeen beschouwd als de traditionele godsdienst van Mongolië, maar het shamanisme is een veel oudere godsdienst. Zelfs het Christendom is een godsdienst die al eerder bekend was in Mongolië dan het Boeddhisme.Tot de 16e eeuw was het shamanisme de grootste religie in Mongolië. Vanaf de 16e eeuw kwam het Boeddhisme meer in opkomst door de monniken. Er werden steeds meer kloosters gebouwd en een groot deel van de bevolking was monnik geworden. Dit veranderde allemaal rond 1921. De nam bezittingen van de kloosters af en een aantal jaren daarna was het aantal monniken dramatisch gedaald. Alle kloosters werden gesloten, behalve het Gandan Klooster in Ulaan Baatar. (zie Hoogtepunten> Bezienswaardigheden)
Gedurende de periode van het communisme was atheïsme het grootste ‘geloof’. Nadat het communisme rond 1991 uit Mongolië verdween, bloeide het Boeddhisme weer op. Er zijn speciale wetten geschreven in de nieuwe grondwet, die het doel hebben om het Boeddhisme te promoten, maar om andere godsdiensten zoals het Christendom juist te ontmoedigen.

Rituelen en symbolen

Category: Religies
Een boeddhistische tempel is een heiligdom voor de lokale inwoners. Hierdoor zijn er een aantal rituelen en gebruiken waar men aan moet houden. Boeddhisten bezoeken regelmatig een tempel. Dit zijn de rituelen die zij uitvoeren.
  • Voor het betreden van de tempel, doet men zijn schoenen uit als teken voor eerbied
  • Bij de ingang vouwen zij hun handen samen bij wijze van groet, men knielt en buigt drie keer voor het beeld van Boeddha. De drie buigingen staan voor Boeddha, dharma en sangna
  • Daarna offeren de gelovigen kaarsen, bloemen, wierook en voedsel. Hiermee wordt eerbied getoond voor de Boeddha en hun dankbaarheid. Tijdens het offeren zingen de boeddhisten of zegt men gebeden.

    Register to read more...