Joomla Tema by Web Dev

De dappere uit het Noorden en de dappere uit het Zuiden

Category: Sprookjes
Heel lang geleden leefden er twee dappere mannen, de dappere uit het noorden en de dappere uit het zuiden. Deze beide dappere mannen hielpen de armen, verzetten zich tegen de hoogmoedigen en streden met rijke en hoge heren.
Op een dag trof de dappere uit het noorden de dappere uit het zuiden. Ze wisselden een groet uit en wensten elkaar vrede. Daarna zei de dappere uit het noorden tegen de dappere uit het zuiden: "Zeg eens, mijn vriend, wat kun jij niet in handen krijgen?" Daarop antwoordde de dappere uit het zuiden: "Alleen het goud en zilver in de vijftien verdiepingen hoge toren van de koning kan ik niet in handen krijgen." En toen zei de dappere uit het noorden: "Als dat het geval is, moeten wij er samen over nadenken hoe we dat goud en zilver uit die vijftien verdiepingen hoge toren weghalen."

Register to read more...

De drie dochters

Category: Sprookjes
Er was eens een vrouw die de hele dag werkte en zwoegde om te zorgen dat haar drie dochters goed gevoed werden en behoorlijk gekleed konden gaan. De drie meisjes groeiden voorspoedig op en waren even slank en sierlijk als de zwaluwen, met gezichtjes stralend als de heldere maan. De een na de ander trouwde en trok uit het ouderlijk huis.

Register to read more...

De gehoornde khan

Category: Sprookjes
Heel lang geleden leefde er een khan die zo wreed regeerde dat zijn volk hem dag en nacht verwenste. Deze khan had de gewoonte zich eens in de week het hoofd kaal te laten scheren. Dit moest iedere week gebeuren door een nieuwe barbier om de simpele reden dat iedere barbier die de khan eenmaal had geschoren, in een kerker werd geworpen. Zoals tegenwoordig scheermesjes na een keer scheren worden weggegooid, zo ging dat bij die khan met barbiers.

Register to read more...

De geschiedenis van de schrokop

Category: Sprookjes

In vroegere tijden leefde er eens een schrokop. Hij bezat een kreupele, rode, oude knol. Dat was zijn rijpaard. Aan het zadel had hij vier ingemaakte dierenpoten gebonden en daar voegde hij nog een ketel uit de Krim aan toe. Zo reed hij weg. Hij reed en reed, tot hij een jongeman tegenkwam met wie hij een praatje maakte. 

Register to read more...

De slimme tovervogel

Category: Sprookjes
In het noordelijk Khanghai-gebergte leefde eens een slimme tovervogel. Hij was buitengewoon wijs en kon de taal van de mensen spreken. Machtige vorsten en heersers over vele volkeren en rijken hadden mensen uitgestuurd om hem te vangen, maar het was nog niemand gelukt. Toch was de slimme tovervogel niet op de vlucht gegaan. Hij zat in een dennenboom met prachtige naalden die al tienduizend jaar heen en weer bewogen in de wind. Te midden van de wiegende naaldbosjes kwinkeleerde de vogel met zijn heerlijke stem.

Register to read more...